Medycyna Regeneracyjna

Medycyna regeneracyjna (od. łac. regeneratio = regeneracja) – stosunkowo nowa dziedzina medycyny, której celem jest leczenie za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode (terapia komórkami macierzystymi, inżynieria tkankowa), lub regeneracja organizmu za pomocą terapii genowej.

Metody te mają na celu zwalczenie nie tylko symptomów chorób, ale również ich przyczyn, najczęściej mających podłoże genetyczne. Należą do nich błędy w materiale genetycznym organizmu mające źródła dziedziczne lub powstające w wyniku mutacji.

 

1. Autologiczna kondycjonowana surowica (IRAP)

W 2015 r zdobyliśmy certyfikat umożliwiający nam stosowanie terapii IRAP w naszej przychodni. Metoda ma bardzo dużo publikacji naukowych oraz testów klinicznych potwierdzających jej skuteczność. Dzięki zastosowaniu głowicy liniowej jesteśmy w stanie precyzyjnie podawać IRAP do stawów czy też do pochewek ścięgien. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się materiał

Więcej o IRAP

2. Syntetyczne protezy NOLTREX 

Nowość na rynku weterynaryjnym zapewniająca skuteczną ochronę stawów. Jest to syntetyczna wiskoproteza z biopolimeru zawierającego jony srebra, stosowana śródstawowo. przywraca lepkość płynu stawowego, redukuje tarcie, oraz stabilizuje i amortyzuje struktury stawowe. Nie ulega biodegradacji przez dluższy okres czasu, dzięki temu pełni funkcję naturalnej "protezy". 

http://www.noltrex.info/

 

Pamiętajcie, że stosowanie którejkolwiek metody z zakresu medycyny regeneracyjnej bez wcześniejszej diagnostyki jest błędem!