[AKTUALNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC] Kastracja/Sterylizacja/ Czipowanie z dofinansowaniem przez m.st. Warszawę w 2021r.

Praktyczne informacje dla właścicieli.

Warunkami skorzystania z akcji jest:

1. posiadanie ważności uprawnień (e-hologramu) "Karty Warszawiaka" lub "młodego warszawiaka" i jej okazanie.

2. ukończenie 18 r.ż przez właściciela zwierzęcia

3. wypełnienie wniosku o kastrację/sterylizację/czipowanie dostępnego w recepcji naszej Kliniki

4. Ukończenie przez zwierzę 6-go miesiąca życia

5. w przypadku psów ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie

Koszty wizyty kwalifikującej, znieczulenia, operacji, opieki pooperacyjnej pokrywa m. st. Warszawa.

Właściciel zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów badań krwi przed zabiegiem oraz kubraczka pooperacyjnego  w przypadku suk i kotek lub kołnierza w przypadku psów i kocurów.

PRZEBIEG

1.  Po telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu z recepcją Kliniki Vet4Pet spełnienia ww. wymagań następuje umówienie wizyty kwalifikującej. Wizyta kwalifikująca obejmuje pobranie krwi. Właściciel zobowiązany jest pokryć koszty badania krwi, gdyż nie są one pokrywane przez m. st. Warszawę. Koszt badania krwi wynosi 95zł.

2. Wyniki badań krwi pojawiają się tego samego lub następnego dnia. Po telefonicznym lub osobistym omówieniu wyników krwi z lekarzem, wskazujących na brak przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego następuje ustalenie terminu operacji.

Jeśli zwierzę miało wykonywane badania krwi w innej lecznicy, prosimy o przyniesienie wydruku i okazanie lekarzowi na wizycie kwalifikującej, wówczas w tym samym dniu można umawiać termin operacji . Wyniki krwi są ważne w terminie max. 2 tygodni przed spodziewanym zabiegiem, po przekroczeniu tego czasu należy wykonać ponowne badania krwi.

W DNIU ZABIEGU

 Proszę zabrać ze sobą "Kartę Warszawiaka" lub "Młodego Warszawiaka" z ważnym e-hologramem. Numer Karty, imię, nazwisko i adres właściciela będzie potrzebny do uzupełnienia wniosku.

1.  W dniu zabiegu właściciel stawia się ze zwierzęciem o godzinie 9:00 i zgodnie z kolejnością następuje wypełnienie wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji/czipowania.

2. Po podpisaniu wniosku następuje przekazanie zwierzęcia lekarzowi szpitalnemu lub technikowi weterynarii.

O kolejności zabiegów decyduje chirurg.

Odbiór zwierzęcia zwykle następuje zwykle do godziny 18, ponieważ wydanie zwierzęcia może nastąpić tylko i wyłącznie po jego pełnym wybudzeniu. O możliwości wcześniejszego odbioru właściciel jest powiadamiany telefonicznie.

3. Przy odbiorze zwierzęcia właściciel otrzymuje zalecenia lekarskie na papierze, dot. dalszego postępowania i wizyt kontrolnych oraz jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubranka/ kołnierza pooperacyjnego, których koszt wynosi 30-35 zł w zależności od rozmiaru. Właściciel nie musi opłacać kosztu ww. jeśli posiada swoje ubranko/ kołnierz i powiadomi o tym w dniu zabiegu recepcję Vet4Pet.