Neurolog

Dr n. wet. Diana Stęgierska

W ramach konsultacji neurologicznej przeprowadzane jest badanie neurologiczne, które pozwala na:

 • potwierdzenie występowania choroby/dysfunkcji układu nerwowego u pacjenta,
 • ocenę statusu neurologicznego (identyfikację deficytów neurologicznych),
 • dokonanie neurolokalizacji (postawienie diagnozy neuronatomicznej), czyli określenie w jakiej części układu nerwowego toczy się proces chorobowy,
 • ocenę rokowania (u niektórych pacjentów).

Wynik badania neurologicznego w połączeniu z informacjami zebranymi w trakcie rozmowy z opiekunem zwierzęcia umożliwia wybranie optymalnych w danym przypadku badań dodatkowych i sprzyja szybkiemu postawieniu diagnozy ostatecznej.

Terapia chorób układu nerwowego:

 • prowadzenie pacjentów chorych na padaczkę;
 • zachowawcze leczeniem chorób kręgosłupa oraz wstępna kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych (m.in. dyskopatia, nadwichnięcie szczytowo-obrotowe, syndrom Wobler'a, syringomyelia, discospondilitis, zespoł końskiego ogona, zator włóknisto-chrzęstny, guzy nowotworowe);
 • leczenie chorób zapalnych układu nerwowego (m.in. martwicze zapalenie mózgu, ziarniniakowe zapalenie opon, mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie wielokorzeniowe, idiopatyczne zapalenie móżdżku, zapalenie mięśni żuciowych, zapalenie wielomięśniowe, toksoplazmoza, neosporoza, choroby odkleszczowe, zapalenia bakteryjne i grzybicze);
 • neuroonkologia (nowotwory centralnego układu nerwowego, guzy korzeni nerwowych i nerwów obwodowych);
 • leczenie chorób móżdżku;
 • terapia chorób obwodowego układu nerwowego (neuropatie nerwów obwodowych, choroby mięśni szkieletowych, nużliwość mięśni);
 • prowadzenie psów w podeszłym wieku z zespołem zaburzeń poznawczych;
 • terapia chorób wtórnych układu nerwowego (m.in., zespolenie wrotno-oboczne, encefalopatia wątrobowa niezwiązana z wadami anatomicznymi naczyń wątrobowych, encefalopatia nerkowa, encefalopatia niedokrwienna, zespoły paranowotworowe);
 • leczenie powikłań neurologicznych chorób układu wydzielania wewnętrznego (niedoczynność tarczycy - polineuropatia tarczycowa, porażenie nerwu twarzowego, zespół przedsionkowy, choroby trzustki - neuropatia cukrzycowa, choroby nadnerczy - miopatia sterydowa, miopatia hipokaliemiczna).