Dysplazja stawu biodrowego

Resekcja głowy kości udowej

Operacja polega na całkowitym usunięciu głowy kości udowej, w której miejscu z czasem wytwarza się tkanka łączna zastępująca staw. Ponadto u psów niewielkiej wagi masa mięśniowa i pozostałe elementy stabilizujące okazują się wystarczające do utrzymania pełnej sprawności stawu, nawet po usunięciu głowy kości udowej.